ระเบียบการเยี่ยมชมงาน

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

title panorama visiter

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องประสานงานล่วงหน้าและทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยประสานงานที่เบอร์โทร 0 3855 4982 หรือ 08 1686 0639 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น ) และส่งหนังสือมาที่โทรสาร 038554983 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนเข้าเยี่ยมชม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2.การขอใช้ห้องประชุมและห้องพัก ต้องประสานงานล่วงหน้า และทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมหรือที่พัก อย่างน้อย 1 เดือน
3.ห้องบรรยายสรุป (ศูนย์ประสานงาน) สามารถเข้ารับฟังได้คราวละ 150 ท่าน
4.วิทยากรให้การบรรยาย และนำเยี่ยมชมเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น ) วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ท่านสามารถศึกษาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเอง
5.การขอใช้บริการศึกษาดูงาน คิดค่าบริการคันละ 300 บาท (นั่งได้ 30 ท่าน) มีจำนวน 5 คัน และคันละ 500 บาท (นั่งได้ 50 ท่าน) มีจำนวน 1 คัน มีรถบริการศึกษาดูงานรวม 6 คัน
6.ห้องบรรยายสรุปและอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เปิดให้บริการเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ
7.อัตราค่าบริการอาหาร ห้องประชุม และห้องพัก คิดค่าบริการตามอัตราที่ศูนย์ฯ กำหนด โดยคิดตามจำนวนคนที่แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
8.เปิดบริการในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. บริการอบสมุนไพรและนวดแผนไทยที่งานสวนพฤกษศาสตร์ หากต้องการใช้บริการนอกวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 09 0080 6981 และโทรสาร 0 2903 0080 ต่อ 4991
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

อัตราค่าอาหาร


ประเภทอาหารและราคา
1. อาหารเช้า
ข้าวต้มเครื่อง หรือ ข้าวต้มกุ๊ย หรือข้าวผัด/แกงจืด60 บาท/คน
อย่างน้อย 30 คนขึ้นไป
2. อาหารกลางวัน
อาหาร 3 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน110บาท/คน
อาหาร 4 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน130บาท/คน
อาหาร 5 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน150บาท/คน
3. อาหารเย็น
อาหาร 3 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน110บาท/คน
อาหาร 4 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน130บาท/คน
อาหาร 5 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน150บาท/คน
4. อาหารตักราด
อาหาร 2 อย่าง60บาท/คน
5. อาหารว่าง
กาแฟ โอวัลติน ชา หรือน้ำสมุนไพร และขนม25บาท/คน

หมายเหตุ :หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการตามที่ตกลงไว้แต่แรก
:รับจัดทำอาหารอย่างน้อย 50 ท่านขึ้นไป
:โต๊ะอาหารแบบสี่เหลื่ยมผืนผ้า จัดได้ 10 ที่นั่ง(คน) กับข้าว 2 ชุด / โต๊ะ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทรศัพท์ 038-554982ถึง3 หรือ 081-6860639 ฝ่ายวิชาการ ,081-4104040 งานธุรการ โทรสาร 038-554983